75 58 56 00 Ring oss Gratis befaring

Miljøfyrtårn sertifisering

Som miljøfyrtårn skal vi være enda mer fokusert på verdi og verdiskaping i vårt virke.

Kan det være en slogan for vårt fokus på miljø det neste året.

Vi var så heldige å fikk være med på et pilotprosjekt fra Miljøfyrtårn.

Dette prosjektet skal vise om sertifisering av selskap er mulig å gjennomføre uten bruk av konsulenter eller miljørådgivere utenom miljøfyrtårn selv.

Vi har i dag høy fokus på HMS og ser med glede at alle de verktøy vi har på plass, er de riktige i forhold til dokumentering av bedriften.

Dette har både bidratt til en rask og effektiv oppnåelse av kriterier og mål for å bli sertifisert samt vist oss hvordan vi enklere kan finne de verktøy vi har tilgjengelig.

Miljøfyrtårn tilbyr også veiledning på hvert av kriteriene som må må oppfylles samt maler og ferdig utfylte eksempler på hva som er viktig å tenke på i en slik prosess.

Vi har også forpliktet oss til å fullføre denne sertifiseringen i løpet av 4 måneder, samt gi tilbakemeldinger underveis på hvordan vi opplever denne prosessen.

Hva betyr en miljøfyrtårn sertifisering i praksis?

For vår del så betyr dette at vi blir enda mer bevisst på de valg vi tar både ved valg av produkter vi anbefaler for våre kunder, men også i større grad, hvilke leverandører vi knytter oss til.

Vi ønsker å redusere den belastningen vi påfører naturen og skal i hovedsak benytte oss av miljøvennlige produkter, så langt det ikke finnes et bedre alternativ.

Vi skal foretrekke miljøvennlige løsninger for transport, redusere mengden søppel vi produserer og samtidig bli enda bedre på sortering av avfall.

I Fasaderenovering har vi et ønske om å gi våre ansatte en trygg og lærerik arbeidsplass, dette innebærer å dele av vår kunnskap, ha oppdaterte maskiner, verktøy og IT-løsninger som gjør at arbeidsdagen blir enklere og tryggere.

En slik sertifisering vil også i enkelte tilfeller være med å bidra til at også vi blir foretrukket som leverandør når miljøfokus er på agendaen i anbudsåpninger

HMS koster penger, men det blir fort dyrt uten.

Med høyt fokus på hms arbeide og sikkerhet til våre ansatte, benytter vi bare de beste løsninger for personlig sikring. Vi innehar de kurs og nødvendige hjelpemidler som skal til for at vi så trygt som mulig skal kunne gjennomføre hver arbeidsdag.

Våre kunder skal være sikker på at valg av oss som leverandør ikke vil medføre stopp i arbeid pga. avvik i arbeidsmiljøet, sikkerhet eller ved sosial dumping. Våre kunder skal også vite at vårt arbeid blir dokumentert i henhold til gjeldende regler, lover og forskrifter

Se vår innrapportering for 2023

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå