Rehabilitering av kirkebygg

kirkebygg, stamsund kirke

Fasaderenovering har i 2017 renovert Stamsund Kirke.

Her skal vi skifte en del vinduer, fjerne gammel overflate og slamme denne på nytt. Dette er en stor jobb som vi regner med å bruke noen måneder på.

Kirkebygg er ofte under vern og denne har nettop dette. Den ble bygd i 1937 og vil som Kirkeverge Anne Lise Haakestad sier, «framstå som en perle for stedet» Her er altså føringene lagt for vår del, et ansvar vi tar med høyeste alvorlighet.

Kirkebygg har også en del andre forutsetninger enn hva et vanlig privat/næringsbygg har i forhold til krav ifm. utførelse og resultat. Dette er bygninger som alle i lokalmiljøet kjenner til og en del kirkebygg er også godt kjent utenom vårt land. dette er også bygninger som skal stå i mange år til, da er det viktig med korrekt behandling.

I Stamsund har vi hatt byggesystemer til å reise stillas til oss, noe som denne gangen var en stor og utfordrende jobb da vi må påse at bygget ikke tar unødvendig skade ifm. vår jobb.

Både tildekking, bygging av stillas på tak og høyde gjør at dette settes til folk som virkelig er gode på stillas.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *