Rehabilitering av kirkebygg

kirkebygg, stamsund kirke

Fasaderenovering er i disse dager godt i gang med rehabilitering et nytt kirkebygg, Stamsund kirke.

Her skal vi skifte en del vinduer, fjerne gammel overflate og slamme denne på nytt. Dette er en stor jobb som vi regner med å bruke et par måneder på.

Kirkebygg er ofte under vern og denne har nettop dette. Den ble bygd i 1937 og vil som Kirkeverge Anne Lise Haakestad sier, «framstå som en perle for stedet» Her er altså føringene lagt for vår del, et ansvar vi tar med høyeste alvorlighet.

Kirkebygg har også en del andre forutsetninger enn hva et vanlig privat/næringsbygg har i forhold til krav ifm. utførelse og resultat. Dette er bygninger som alle i lokalmiljøet kjenner til og en del kirkebygg er også godt kjent utenom vårt land. dette er også bygninger som skal stå i mange år til, da er det viktig med korrekt behandling.

I Stamsund har vi hatt byggesystemer til å reise stillas til oss, noe som denne gangen var en stor og utfordrende jobb da vi må påse at bygget ikke tar unødvendig skade ifm. vår jobb.

Både tildekking, bygging av stillas på tak og høyde gjør at dette settes til folk som virkelig er gode på stillas.

Fasaderenovering fører ofte med seg en del ulemper

I forhold til bruk av bygningene som skal repares og en del hensyn må det taes hensyn til forhold rundt dette. I Lofoten finnes det flere kirker som vil bli benyttet i stedet for stamsund kirke, urnelund vil være åpen for det meste av tiden vi holder på.

Under en del av arbeidet må denne desverre stenges for adkomst da det er fare for folk som beveger seg i nærheten under sandblåsing. Planlagte gudstjenester som skulle være i Stamsund kirke er flyttet til Valberg kirke.

Vi vil under rehabiltering og etter ferdigstilling holde denne siden oppdatert med bilder så om man er litt nyskjerrig er det mulig å få med seg endringene etterhvert som de skjer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *